Finansowa pomocy dla działaczy PRL-owskiej opozycji. Ponad 10 tysięcy osób może skorzystać z przepisów wchodzącej właśnie w życie ustawy o wsparciu dla osób związanych z antykomunistycznym podziemiem.

Kto może liczyć na wsparcie? Kryteria są dwa. Dochodowe - pomoc finansową dostaną ci opozycjoniści, którzy są dziś w bardzo złej - opisanej precyzyjnie w ustawie - sytuacji materialnej. A na kilkusetzłotowe świadczenia czy jednorazowe zapomogi - liczyć mogą na osoby, które co najmniej rok prowadziły zagrożoną karą działalność opozycyjną, były represjonowane albo zostały pobite przez PRL-owskie służby.

Filozofia ustawy nie polega na tym, że każdy, kto wykonywał jakiekolwiek działania przeciwko ówczesnemu ustrojowi - te uprawnienia otrzyma. To tak jak z uprawnieniami kombatanckimi. Donoszenie jedzenia walczącym, nie jest działalnością kombatancką. Czasami trudno to wytłumaczyć - mówi szef urzędu ds. kombatantów, Jan Ciechanowski.

Weryfikacją rzeczywistych zasług mają się też zajmować sami byli opozycjoniści. W każdym województwie zostaną powołane specjalne - złożone z dawnych działaczy rady, które oceniać będą wnioski o pomoc, na którą już w tym roku przeznaczono 25 milionów.

(es)