Minister środowiska Maciej Grabowski odwołał wiceministrów środowiska: Anetę Wilmańską i Beatę Jaczewską. Potwierdziło to biuro prasowe resortu. Odwołany ma być też główny geolog kraju Piotr Woźniak - poinformowały Polską Agencję Prasową źródła w Ministerstwie Środowiska.

To kolejny etap zmian personalnych w resorcie po tym, gdy pod koniec listopada premier Donald Tusk odwołał ministra środowiska Marcina Korolca. Zastąpił go Grabowski. Informując o nominacji nowego ministra środowiska, premier mówił o potrzebie radykalnego przyspieszenia prac, jeśli chodzi o regulacje dotyczące m.in. gazu łupkowego. Na brak tych regulacji wielokrotnie wskazywali przedstawiciele przemysłu wydobywczego.

W resorcie za prace nad projektem ustawy dot. wydobycia gazu łupkowego odpowiadał Woźniak. Dokument jak dotąd nie został przyjęty przez rząd, bo resort środowiska nie mógł dojść do porozumienia z resortem skarbu ws. nadzoru nad Narodowym Operatorem Kopalin Energetycznych. Spółka ta ma mieć udziały w zyskach z wydobycia węglowodorów proporcjonalne do udziału w kosztach, które nie będą mogły jednak przekroczyć 5 proc. wartości robót geologicznych na każdej koncesji. Korolec chciał, aby cały obszar wydobycia gazu z łupków, w tym NOKE, znalazł się pod kontrolą resortu środowiska. Jego zdaniem w ten sposób minimalizowane byłoby ryzyko wprowadzenia niekorzystnych dla eksploatacji łupków regulacji z poziomu UE. Tymczasem MSP chciało, żeby NOKE podlegał temu resortowi.

Jaczewska w resorcie środowiska pracowała od grudnia 2011 roku. Odpowiadała m.in. za kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju, ochrony powietrza i zmian klimatu. Była prawą ręką ministra Korolca w trakcie negocjacji klimatycznych, przed jak i w trakcie konferencji klimatycznej ONZ w Warszawie. Jest także ekspertką z zakresu funkcjonowania UE. Wcześniej pracowała m.in. w resorcie gospodarki, jako dyrektor departamentu rozwoju gospodarki.  

Wiceminister Aneta Wilmańska, podobnie jak Jaczewska, wcześniej pracowała w resorcie gospodarki. Brała udział m.in. w programowaniu perspektywy finansowej 2004-2006, w tym w negocjacjach z Komisją Europejską. Później zajmowała stanowisko zastępcy prezesa w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W grudniu 2011 roku została powołana na stanowisko wiceministra w resorcie środowiska. W ministerstwie prowadziła m.in. negocjacje dotyczące handlu jednostkami emisji CO2 (AAU). 

(mpw)