Centralne Biuro Antykorupcyjne przekazało Prokuratorowi Generalnemu zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez wysokich funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Skarbu Państwa i Agencji Rozwoju Przemysłu przy sprzedaży majątku stoczni w Gdyni i Szczecinie.

W postępowaniu dotyczącym sprzedaży składników majątku stoczni w Gdyni i Szczecinie nie było żadnej korupcji i żadnej ingerencji urzędników - mówił podczas konferencji Szef Agencji Rozwoju Przemysłu. Jednak na wiele trudnych pytań Wojciech Dąbrowski nie potrafił jednak odpowiedzieć. czytaj więcej

Według CBA mogło dojść do nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków; działania na szkodę Skarbu Państwa i "ustawienia" przetargu. Warszawska prokuratura okręgowa wszczęła już wcześniej śledztwo w sprawie domniemanego przekroczenia uprawnień urzędników Agencji i Ministerstwa przy przetargu na sprzedaż stoczni.

Według naszych informacji będzie też śledztwo po zawiadomieniu kancelarii w sprawie niedopełnienia obowiązków przez szefa CBA, Mariusza Kamińskiego. Prokuratorzy zdecydują o tym po otrzymaniu materiałów z CBA.

W piątek Tomasz Arabski przesłał prokuratorowi generalnemu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przy sprzedaży majątku stoczni. Jednocześnie zawiadomił o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa CBA Mariusza Kamińskiego, które miało polegać na tym, że mając dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego, nie zawiadomił prokuratury.