Po 45 latach, dokumenty jakie do tej pory oznaczone były klauzulą ściśle tajne, odtajnił szef MON-u Bronisław Komorowski. Dokumenty dotyczą udziału wojska w wydarzeniach czerwca 56 roku w Poznaniu. 22 teczki zawierają w sumie tysiąc akt.

W pacyfikacji Poznania, w którym na ulice wyszli robotnicy, domagając się chleba, wolności i poszanowania prawa, brały udział 19 Dywizja Pancerna i 4 Dywizja Zmotoryzowana. Minister Komorowski mówił, że odtajnione dokumenty dają bardzo przygnębiający obraz. Armia jawi się w nich jako sprawne narzędzie, użyte tak, jak się używa armii podczas wojny. „Pamiętajmy, że był to 1956 rok. To byli ci sami ludzie, którzy dowodzili, w sposób często bohaterski, oddziałami na frontach II wojny światowej. Część z nich to byli dowódcy pochodzenia rosyjskiego” – mówił Bronisław Komorowski. W dokumentach można znaleźć także relacje samych żołnierzy, którzy brali udział w pacyfikacji robotników. Z 800 tysięcy dokumentów wojskowych odtajnionych do tej pory, ponad 1000 dotyczy wydarzeń czerwcowych w Poznaniu. Następnymi dokumentami, jakie mają zostać odtajnione, to według deklaracji Komorowskiego akta dotyczące sierpnia 1980 roku.

Foto: Archiwum RMF

07:35