Prokuratura Okręgowa w Katowicach przesłała do Sejmu zabezpieczone dokumenty z fundacji Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez barier". Zabezpieczono je na wniosek komisji śledczej badającej nieprawidłowości w PKN Orlen.

Prokurator Tomasz Tadla nie ujawnił treści dokumentów, ani okresu jakiego mogą dotyczyć: Jedynie ogólnikowo mogę powiedzieć, że miały dotyczyć wykazu darczyńców, którzy w przeszłości sponsorowali fundację. Wiadomo nieoficjalnie, że katowicka prokuratura zabezpieczyła kilka przelewów na konto fundacji Jolanty Kwaśniewskiej.