Wydłużenie urlopów macierzyńskich po urodzeniu wieloraczków zarekomendowała parlamentarzystom sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. Zmian w Kodyfikacjach. Według jej propozycji, od 2014 roku urlop mógłby trwać nawet 45 tygodni. Obecnie matka wieloraczków ma prawo do 28 tygodni urlopu.

Komisja rozpatrywała rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który przewiduje wydłużenie urlopów macierzyńskich od przyszłego roku i zwiększenie podstawy naliczania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pozostające na urlopie wychowawczym. Według obecnie istniejących przepisów, kobiecie przysługuje 18 tygodni urlopu macierzyńskiego przy pierwszym porodzie i 20 tygodni przy następnych.

Gdyby kobieta urodziła wieloraczki, projekt w pierwotnej wersji przewidywał dla niej 31 tygodni urlopu obligatoryjnego i 8 fakultatywnego. Komisja zaakceptowała jednak jednogłośnie poprawkę Platformy Obywatelskiej, która wydłuża urlopy w takim przypadku. Po zmianie obligatoryjny okres urlopu wynoszący 31 tygodni miałby przysługiwać tylko w przypadku urodzenia bliźniaków. Gdyby na świecie pojawiły się trojaczki, wydłużono by go do 33 tygodni, czworaczki - do 35 tygodni, a pięcioraczki i więcej dzieci - do 37 tygodni. Bez zmian pozostała możliwość wybrania dodatkowych 8 tygodni urlopu fakultatywnego.