We wtorek na tajnym posiedzeniu Sejmu marszałek Ludwik Dorn ma dokończyć odczytywanie stenogramu z wyjaśnień byłego szefa MSWiA Janusza Kaczmarka przed sejmową speckomisją. Marszałek Sejmu miał odczytać posłom ostatnią cześć tego stenogramu w zeszły wtorek, ale posiedzenie zostało przerwane na wniosek lidera LPR Romana Giertycha.

Politycy PiS podważają wiarygodność zeznań Kaczmarka, zarzucając mu wielokrotne mijanie się z prawdą. W zeszły piątek były minister spraw wewnętrznych został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Prokuratura zarzuca mu zatajenie spotkania z Ryszardem Krauze i nakłanianie do składania fałszywych zeznań.

Na środę planowane jest rozpoczęcie kolejnego posiedzenia Sejmu, podczas którego mają być głosowane wnioski o samorozwiązanie Sejmu, konstruktywne wotum nieufności dla rządu oraz o odwołanie ministrów obecnego gabinetu.