Rzesze bezrobotnych w Mielcu nie mogą znaleźć zajęcia. Nadzieją na poprawę tego stanu rzeczy była Specjalna Strefa Ekonomiczna. Wprowadzono ją jeszcze w 1996 roku. Obecnie wiele firm założonych w Strefie jest na granicy upadku, inne nie mogą już w strefie produkować.

W Strefie działa ponad 80 przedsiębiorstw. Niemal połowa z nich to spółki jakie wydzielono z zakładów lotniczych PZL Mielec. Specjalna strefa nie przyniosła dotąd pożądanych rezultatów. W mieście coraz bardziej rośnie bezrobocie. Ludzie nie wierzą już, że ta sytuacja się poprawi. O tym czy na mieleckim rynku zaczną działać nowe firmy zadecyduje zapewne ogólna kondycja polskiej gospodarki.

Szansą dla mieleckich Polskich Zakładów Lotniczych miał być program Iryda. Pierwszy polski odrzutowiec szkolno-treningowy miał być testowany właśnie w Mielcu. Jednak wczoraj minister obrony poinformował, że na Irydę nie ma pieniędzy i program nie powinien być kontynuowany.

21:15