„To było chwilowe przeciążenie systemu, nie awaria” – tak Ministerstwo Edukacji Narodowej tłumaczy problemy z działaniem Systemu Informatycznego Obsługi Egzaminów Ogólnokształcących. Właśnie dzięki niemu dyrektorzy mogą przez internet wysyłać protokoły po egzaminach, takich jak dzisiejszy test ósmoklasisty.

Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej system działa. Mimo to wciąż dostajemy sygnały od dyrektorów szkół podstawowych, że system wciąż nie jest sprawny. Centrum Informatyczne Edukacji zapewnia, że pełna funkcjonalność już jest przywrócona. Ten system to dla większości nauczycieli nowość.

Dostaliśmy informację, że do szkół podstawowych wchodzi system specjalny elektroniczny oraz zapowiedź tego, że ten system również w przyszłym roku wejdzie do szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych - podkreśla dyrektor IX LO w Warszawie Joanna Kiełbasa.

W przypadku awarii dyrektorzy musieliby wypełnić - tak jak było to w poprzednich latach - protokoły na papierze. Ten elektroniczny dosłaliby później. Mieliby na to czas do 26 kwietnia.

Za system odpowiada Centrum Informatyczne Edukacji, czyli jednostka podległa Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Opracowanie: