"Nie mamy dostępu do większości nowoczesnych terapii, które mogłyby uratować nam życie" - skarżą się pacjenci onkologiczni w petycji do prezydenta, Kancelarii Premiera i ministra zdrowia. Ich stowarzyszenia wskazują rozwiązania, które ułatwiły-by ciężko chorym dostęp do nowych opcji leczenia. To kolejna podobna petycja składana w ostatnich tygodniach. Chorzy proponują między innymi skrócenie czasu, który mija od rejestracji nowego leku do jego refundacji. Zdaniem pacjentów, byłoby to możliwe, gdyby ministerstwo ograniczyło krajowe oceny technologii medycznych, a wykorzystało te stosowane przez Europejską Agencję Leków. Pismo podpisali specjaliści onkolodzy oraz przedstawiciele pacjentów zebrani w polskiej Grupie Sterującej powstałej w ramach międzynarodowego projektu "All.Can". Wiele ich postulatów zostało również zawartych w kompleksowej Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

"Nie mamy dostępu do większości nowoczesnych terapii, które mogłyby uratować nam życie"  - skarżą się pacjenci onkologiczni w petycji do prezydenta, Kancelarii Premiera i ministra zdrowia. Ich stowarzyszenia wskazują rozwiązania, które ułatwiły-by ciężko chorym dostęp do nowych opcji leczenia. To kolejna podobna petycja składana w ostatnich tygodniach. Chorzy proponują między innymi skrócenie czasu, który mija od rejestracji nowego leku do jego refundacji. Zdaniem pacjentów, byłoby to możliwe, gdyby ministerstwo ograniczyło krajowe oceny technologii medycznych, a wykorzystało te stosowane przez Europejską Agencję Leków. Pismo podpisali specjaliści onkolodzy oraz przedstawiciele pacjentów zebrani w polskiej Grupie Sterującej powstałej w ramach międzynarodowego projektu "All.Can". Wiele ich postulatów zostało również zawartych w kompleksowej Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.
Zdj. ilustracyjne /Andrzej Grygiel /PAP

Pacjenci zwracają uwagę, że nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce po chorobach układu sercowo-naczyniowego, powodując około 95 tysięcy. zgonów rocznie. Zgodnie z Europejską Kartą Praw Pacjenta Onkologicznego, wszystkim obywatelom europejskim przysługuje prawo do optymalnego i niezwłocznego dostępu do stosownej opieki specjalistycznej opartej na badaniach i innowacji. Tymczasem praktyka pokazuje, że w Polsce dostęp pacjentów do innowacyjnych metod leczenia w porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej jest bardzo ograniczony.

Zwracamy się o efektywniejszą alokację dostępnych zasobów na opiekę onkologiczną. Za priorytet uważamy weryfikację koszyka świadczeń gwarantowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz wprowadzenie kontroli jakości jako podstawy oceny oddziałów onkologicznych. Równie istotna jest kwesta inwestycji w poprawę jakości i zakresu gromadzonych danych oraz stworzenie mechanizmu systemowego monitorowania kosztów leczenia w stosunku do skuteczności - czytamy w petycji.

Pacjenci onkologiczni alarmują: Leki, których potrzebujemy, są niedostępne

"Nie mamy dostępu do ponad połowy leków onkologicznych zarejestrowanych w ostatnich latach w Europie" - skarżą się pacjenci w petycji, którą złożą na początku tygodnia w kancelarii premiera. Stowarzyszenia chorych - wśród nich między innymi Fundacja Alivia, na zlecenie której... czytaj więcej

Chorzy onkologicznie zwracają tez uwagę na zwiększenie roli profilaktyki pierwotnej oraz badań przesiewowych. Wiele nowotworów nie musiałoby być śmiertelnym zagrożeniem, gdyby były wcześnie zdiagnozowane i leczone. Ważną rolę powinna odgrywać edukacja społeczeństwa na temat zmniejszania ryzyka zachorowania na nowotwory, powrót do zaproszeń na badania przesiewowe w kierunku raka piersi i raka szyjki macicy, a także kampanie informacyjne z udziałem organizacji pacjenckich. Istotną rolę w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej mają do odegrania lekarze podstawowej opieki zdrowotnej - dodają.

Chorzy proszą też o poprawę dostępu pacjentów do badań klinicznych, które - jak przekonują - stanowią często jedyną szansę dla pacjentów na dostęp do leku mogącego zapewnić poprawę stanu zdrowia. Dlatego też apelujemy o zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla rozwoju badań klinicznych w Polsce i wspieranie działań środowiska lekarzy i pacjentów w tym zakresie.

Pismo jest adresowane do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów RP, Ministra Zdrowia, Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Komisji Zdrowia Sejmu i Komisji Zdrowia Senatu.

(az)