Do końca czerwca 2022 roku mamy czas na złożenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji o źródle ciepła. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary. Wyjaśniamy, jak złożyć dokument do CEEB i co musi się w nim znaleźć.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to specjalna baza, w której znajdują się informacje, jak Polacy ogrzewają swoje nieruchomości. Wpisu do ewidencji dokonuje właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła lub źródło spalania paliw.

Które urządzenia należy zgłosić do CEEB?

W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła, które należy zgłosić, są to:

 • miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,
 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
 • kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,
 • kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,
 • kocioł olejowy,
 • pompa ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Urządzeń, których nie ma wskazanych w deklaracji nie zgłaszamy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - zgłaszać nie trzeba np. paneli fotowoltaicznych czy klimatyzatorów.

Do kiedy należy zgłosić źródło ciepła do CEEB?

Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków rozpoczęło się 1 lipca 2021 roku. Od tego dnia jeśli uruchomione zostało w budynku nowe źródło ciepła lub spalania paliw, właściciel ma obowiązek złożyć deklarację w ciągu 14 dni.

W przypadku budynków, w których źródła ciepła lub spalania paliw zostały uruchomione przed 1 lipca 2021 roku, właściciel ma czas na zgłoszenie ich do CEEB do 30 czerwca 2022 roku.

Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną (za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie internetowej www.zone.gunb.gov.pl), albo w formie papierowej - wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w odpowiednim urzędu gminy. Formularze dostępne są na stronie CEEB.

W deklaracji znajdują się takie informacje jak:

 • imię i nazwisko właściciela lub zarządcy budynku,
 • adres nieruchomości,
 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu,
 • numer telefonu oraz adres e-mail do właściciela lub zarządcy.

Co grozi za niezłożenie deklaracji do CEEB?

Jeśli w wyznaczonym terminie (czyli do 30 czerwca 2022 roku) nie złożymy deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, możemy zostać ukarani grzywną w wysokości do 500 zł. Może ona wzrosnąć do 5000 zł, jeśli sprawa trafi do sądu.

Sankcje nam nie grożą, jeśli popełnimy błędy przy wypełnieniu deklaracji. Informacje są bowiem weryfikowane przez urzędników, a prawidłowość wprowadzonych danych jest sprawdzana np. przez kominiarzy. W razie pomyłki deklaracje zostanie uzupełniona lub zmodyfikowana.