Zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, deklaruje 49 proc. ankietowanych. Dezaprobatę wobec premiera wyraża 38 proc. badanych. Poparcie dla samego rządu wyraża z kolei 41 proc. badanych, a 33 proc. sprzeciwia mu się - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, deklaruje 49 proc. ankietowanych (spadek o 1 punkt procentowy). Dezaprobatę wobec premiera wyraża 38 proc. badanych (wzrost o 1 punkt procentowy). Nie zmieniła się liczba osób, które nie mają wyrobionej opinii na temat pracy premiera; tak jak w poprzednim badaniu, które CBOS zrobił na przełomie maja i czerwca, 13 proc. respondentów wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Do zwolenników samego rządu zalicza się obecnie 41 proc. badanych (spadek o 3 punkty procentowe). Przeciwnych rządowi jest 33 proc. ankietowanych (wzrost o 1 punkt procentowy). Obojętność deklaruje 22 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt proc.). Tak jak w poprzednim badaniu 4 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Efekty pracy rządu docenia połowa respondentów (50 proc. - spadek o 2 punkty procentowe). Krytycznie o dokonaniach rządu wypowiada się 38 proc. badanych (wzrost o 1 punkt procentowy). Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 12 proc. respondentów (wzrost o 1 punkt procentowy).

Nie zmieniły się praktycznie oceny polityki gospodarczej rządu. Przekonanie, że działania obecnego gabinetu stwarzają szanse poprawy sytuacji gospodarczej, wyraża 46 proc. (bez zmian) ankietowanych; 43 proc. badanych jest co do tego sceptyczne (wzrost o 1 punkt procentowy). 11 proc. respondentów wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć" (spadek o 1 punkt procentowy).

CBOS przeprowadził sondaż w dniach od 15 do 25 czerwca 2020 roku na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski liczącej 1378 osób.