Dolnośląskie Kuratorium Oświaty i Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wystosowały apel do dyrektorów szkół - w związku z sepsą należałoby przeprowadzić rozmowy z uczniami na temat czyhających na nich zagrożeń. W związku z posocznicą groźne mogą być również pocałunki.

Nacisk należy położyć na unikanie potencjalnego niebezpieczeństwa zakażenia poprzez: ograniczenie bliskich kontaktów z innymi osobami (np. pocałunków), unikanie bliskich kontaktów z osobami przeziębionymi, zachowanie podstawowych zasad higieny osobistej, nieużywanie wspólnych naczyń, sztućców, butelek z napojami, pozostawanie w domu w przypadku nawet lekkich objawów infekcji oraz wczesny kontakt z lekarzem POZ w przypadku niepokojących objawów - czytamy w komunikacie.

Co o ograniczeniu pocałunków mówią wrocławscy licealiści?

Ognisko bakterii meningokoków grupy C, wywołującym posocznicę, zlokalizowane zostało w Brzegu na Opolszczyźnie. Kilka dni temu na sepsę zmarła tam 14-latka.

Zobacz również:

W poniedziałek w powiecie brzeskim rozpoczną się obowiązkowe szczepienia przeciwko meningokokom. Zaszczepionych zostanie blisko 11 tysięcy młodych ludzi.