Naruszenie miru domowego, znieważenie funkcjonariuszy oraz naruszenie nietykalności cielesnej policjanta zawiera akt oskarżenia Romana K. - byłego kapelana zbuntowanych betanek z klasztoru w Kazimierzu Dolnym. Dokument trafił do sądu w Puławach. Roman K. miał się dopuścić większości tych czynów jesienią ubiegłego roku w czasie przymusowej eksmisji byłych betanek.

Prokuratura umorzyła z kolei postępowanie w części dotyczącej naruszenia miru domowego przez mieszkające w klasztorze zbuntowane byłe zakonnice. W części dotyczącej byłej przełożonej betanek, Jadwigi L. postępowanie zostało umorzone wcześniej, z powodu śmierci kobiety.