Z powodu rozgłosu medialnego, byłe betanki prawdopodobnie nie zdecydują się na zamieszkanie w Wielkopolsce – dowiedział się RMF FM. Prasa napisała, ze Stowarzyszenie Pomocy Eksmisyjnej z Wielkopolski skontaktowało się z byłymi zakonnicami z Kazimierza Dolnego i szuka dla nich domu.

Jak media już gdzieś wychwyciły tę informację, że to będzie w Wielkopolsce, to przypuszczam, że będziemy szukać w innym rejonie Polski. Mamy takie możliwości – dużo ludzi się do nas zgłasza; dużo jest chętnych, którzy by chcieli pomóc tym betankom - mówi RMF FM Mariola Popiółkowska, przedstawicielka Stowarzyszenia Pomocy Eksmisyjnej.

Kobieta przyznała reporterowi RMF FM, że nie ma bezpośredniego kontaktu z byłymi zakonnicami. Porozumiewa się z nimi poprzez świeckiego przedstawiciela.

10 października br. byłe betanki zostały eksmitowane z budynku zakonnego w Kazimierzu Dolnym. Jeszcze tego samego dnia do klasztoru wprowadziło się kilkanaście zakonnic ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej, właściciela nieruchomości.

Konflikt wśród betanek trwał ponad dwa lata. Władze zgromadzenia uznały, że poprzednia przełożona generalna Jadwiga Ligocka podejmowała decyzje z pominięciem zasad obowiązujących w zakonie, W sierpniu 2005 roku mianowano nową przełożoną. Ligocka i część sióstr nie podporządkowały się decyzji Watykanu i zamknęły się w kazimierskim klasztorze.