Brzeskie Centrum Medyczne na Opolszczyźnie wypowiedziało umowę na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień. Jak poinformował NFZ - powodem tej decyzji są coraz większe kłopoty finansowe prowadzonej przez powiat placówki.

Jak poinformowała Barbara Pawlos, rzecznik opolskiego oddziału NFZ, Brzeskie Centrum Medyczne wypowiedziało umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie z dniem 31 stycznia 2020 r. Decyzja brzeskiego szpitala o ograniczeniu działalności m.in. przez likwidację oddziału psychiatrycznego, nocnej i świątecznej pomocy w pobliskim Grodkowie to efekt rosnącego zadłużenia.

Większość osób z zaburzeniami psychicznymi nie jest i nie musi być leczona w warunkach stacjonarnych. Opieka psychiatryczna powinna umożliwić większą integrację osób z zaburzeniami psychicznymi ze społeczeństwem poprzez zwiększenie opieki środowiskowej. W związku z powyższym pacjenci naszego województwa mogą czuć się bezpiecznie, a opieka psychiatryczna środowiskowa zabezpiecza obszar całego województwa, w tym również powiatu brzeskiego. Pacjentami zajmuje się Zespół Leczenia Środowiskowego, w skład którego wchodzą lekarze psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci, pielęgniarki - informuje rzecznik NFZ.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: W Kędzierzynie-Koźlu brakuje lekarzy. Zawieszono oddział neurologiczny

NFZ przypomina, że na terenie powiatu brzeskiego znajdują się również 3 poradnie zdrowia psychicznego, które prowadzą terapie w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

Jednocześnie, jak informuje NFZ, do końca miesiąca szpital w Głubczycach przedłuży zawieszenie działalności oddziału pediatrycznego, a szpital w Kędzierzynie-Koźlu oddziału neurologicznego. W obydwu przypadkach powodem zawieszenia działalności oddziałów jest brak odpowiedniej obsady lekarskiej.