8-letni chłopiec z objawami sepsy trafił do dziecięcego szpitala klinicznego w Białymstoku. Dzieci, które miały kontakt z chłopcem zostały już przebadane i nie stwierdzono u nich niepokojących objawów.

Wywoływana m.in. przez meningokoki sepsa, zwana inaczej posocznicą, to ciężka reakcja zapalna organizmu na zakażenie, która prowadzi do niewydolności narządów wewnętrznych.

Sepsa nie jest chorobą, ale zespołem objawów chorobowych, które mogą być wywołane różnymi czynnikami zakaźnymi (bakterie, wirusy, pasożyty czy grzyby) w przebiegu wielu schorzeń.

Postępuje szybko i w bardzo krótkim czasie może przerodzić się w postać ciężką, prowadzącą do niewydolności wielu narządów wewnętrznych, zaburzeń krzepnięcia krwi i do śmierci.

Eksperci przypominają, że jedyną bronią przeciw śmiertelnej chorobie jest szczepienie.