​Na kary po 2 lata i jeden miesiąc więzienia skazał Sąd Okręgowy w Białymstoku trzech Czeczenów, uznając ich za winnych wspierania działalności terrorystycznej na Kaukazie. Jedną osobę uniewinnił. Wyrok nie jest prawomocny.

​Na kary po 2 lata i jeden miesiąc więzienia skazał Sąd Okręgowy w Białymstoku trzech Czeczenów, uznając ich za winnych wspierania działalności terrorystycznej na Kaukazie. Jedną osobę uniewinnił. Wyrok nie jest prawomocny.
Białystok: Czeczeni skazani w procesie o wspieranie terroryzmu /Kuba Kaługa /RMF FM

Prokuratura stawiała w tej sprawie zarzuty działalności w zorganizowanej grupie przestępczej, m.in. gromadzenia pieniędzy na potrzeby działań o charakterze terrorystycznym, prowadzonych przez tzw. Państwo Islamskie (ISIS).

Ostatecznie sąd skazał trójkę, z czwórki oskarżonych, uznając ich za winnych wspierania działalności terrorystycznej, ale prowadzonej nie przez ISIS, ale tzw. Emirat Kaukaski, działający na terytorium Rosji.

Oskarżeni i ich obrońcy chcieli uniewinnienia. Argumentowali, że pieniądze były zbierane nie dla Państwa Islamskiego, a na działania niepodległościowe bojowników czeczeńskich walczących o Czeczeńską Republikę Iczkerii.

(ph)