W Polsce będzie przybywać osób bezdomnych. Wszystko przez złą sytuację finansową gmin, które nie są w stanie zapewnić wystarczającej liczby lokali socjalnych - tak wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Według NIK takich lokali jest dwa razy mniej niż osób potrzebujących tymczasowego miejsca zamieszkania.

Lokali socjalnych brakuje, bo gminy nie mają pieniędzy na budowę, ani wynajem nowych mieszkań, a wciąż przybywa osób, którym takie miejsce trzeba zapewnić.

Najczęściej do lokali socjalnych trafiają osoby w złej sytuacji finansowej i dłużnicy eksmitowani wyrokiem sądu.

W ciągu ostatnich trzech lat liczba osób ubogich czekających na lokal wydłużyła się o jedną trzecią, a osoby z wyrokiem eksmisyjnym czekają na przyznanie mieszkania co najmniej dwa lata.

NIK wskazuje też szereg błędów i zaniedbań samych gmin. W żadnym ze skontrolowanych samorządów nie było jasnych kryteriów przyznawania lokali socjalnych, a zdecydowana większość nie sprawdza czy osoby, które obecnie zajmują takie lokale rzeczywiście ich potrzebują.

(j.)