W wybranych placówkach Poczty Polskiej będzie można z pomocą pracowników ZUS-u składać drogą elektroniczną wnioski o pieniądze z programów Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To ułatwienie skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Poczta Polska i Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisały list intencyjny w tej sprawie.

Poczta Polska chce udostępnić wybrane placówki do pełnienia w nich dyżurów przez pracowników ZUS. Będą oni pomagać w składaniu wniosków o pieniądze z programów Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Poczta Polska bardzo mocno stawia na wymianę cyfrowej korespondencji. Jako operator narodowy musimy jednak pamiętać, że cały czas jest jeszcze grupa osób wykluczonych cyfrowo, które nie chcą lub nie mogą korzystać z cyfrowych technologii. Dla nich Poczta Polska też musi i powinna być dostępna. Mam nadzieję, że udostępnienie placówek pocztowych konsultantom ZUS będzie pomocne przy składaniu wniosków w ramach programu 500+ oraz programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - powiedział wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - najważniejsze informacje

Od 1 stycznia 2022 r. można składać do ZUS elektroniczne wnioski o wypłatę rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Nowe świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia.

W ramach RKO rodzice małych dzieci otrzymają maksymalnie 12 tys. zł. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach - po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane.

ZUS ma dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku od dnia jego złożenia wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.

Od stycznia ZUS zaczął przejmować również obsługę programu Rodzina 500 plus. Gminy będą jednak kontynuowały wypłatę przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.