Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła skargę firm, które brały udział w przetargu na organizację konferencji klimatycznej ONZ w Warszawie. Oznacza to, że szczyt zorganizują Targi Poznańskie, wybrane po unieważnieniu przetargu przez ministerstwo środowiska. Izba uznała, że skarga na resort Marcina Korolca nie spełniała wymogów proceduralnych.

Zobacz również:

Firmy, które złożyły skargę do KIO, zarzucały resortowi celowe złamanie ustawy o zamówieniach publicznych. W odwołaniu, do którego dotarł reporter RMF FM Roman Osica, znalazło się m.in. stwierdzenie, że ministerstwo celowo doprowadziło do unieważnienia przetargu na organizację szczytu klimatycznego, by móc w ostatniej chwili wybrać Targi Poznańskie. Zdaniem odwołujących się, wszystko było ukartowane.

Decyzja Krajowej Izby Odwoławczej oznacza, że organizacja konferencji na Stadionie Narodowym w Warszawie nie jest już zagrożona. Gdyby bowiem KIO uznała argumentację i dowody przedstawione przez skarżące się firmy, to ministerstwo musiałoby unieważnić swoją decyzję i rozpocząć procedurę wyboru organizatora szczytu jeszcze raz. W takim wypadku nowy wykonawca nie zdążyłby z realizacją zadania, bo konferencja zaczyna się za niespełna półtora miesiąca.