Będzie smog w Krakowie, będzie darmowa komunikacja – zdecydowali w środę radni. Rozwiązanie zacznie obowiązywać najwcześniej w styczniu.

Będzie smog w Krakowie, będzie darmowa komunikacja – zdecydowali w środę radni. Rozwiązanie zacznie obowiązywać najwcześniej w styczniu.
Kraków: Będzie smog, będzie darmowa komunikacja /Jacek Bednarczyk /PAP

Darmowe przejazdy zostaną wprowadzone, jeśli dobowe stężenie zanieczyszczeń pyłowych mierzone o godz. 16 i uśrednione z trzech stacji pomiarowych w Kurdwanowie, Nowej Hucie i przy al. Krasińskiego przekroczy 150 mikrogramów na metr sześc. lub jeśli na jednej z tych stacji przekroczy 200 mikrogramów na metr. sześc. Z darmowej komunikacji miejskiej będą mogły korzystać osoby legitymujące się dowodem rejestracyjnym i tyle towarzyszących im osób, ile miejsc siedzących jest w aucie. To rozwiązanie ma skłonić kierowców do pozostawienia samochodów w domu.

Za uchwałą głosowało 38 radnych. Jedna osoba była przeciw, jedna wstrzymała się od głosu. Uchwała wejdzie w życie na początku roku.

Będziemy obserwować, jak zadziała to w praktyce - mówił pełnomocnik prezydenta ds. jakości powietrza Witold Śmiałek. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, dlatego będziemy się uczyć na żywym organizmie - dodał.

Według niego darmowe przejazdy komunikacją miejską mogą dotyczyć ok. 12 dni w roku, gdy stan powietrza w Krakowie jest fatalny. Jeśli wskaźniki zanieczyszczeń będą przekroczone o godz. 16, darmowa komunikacja zostanie wprowadzona od północy na dobę.

Alarm smogowy w Polsce jest ogłaszany, gdy średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu przekroczy 300 mikrogramów na metr sześc. Przy stężeniu 200 mikrogramów na metr sześc. obowiązuje stan ostrzegawczy. Zdecydowanych działań władz miasta w walce ze smogiem domagają się działacze wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. Polskiego Alarmu Smogowego.