Strażnicy więzienni grożą akcją protestacyjną - dowiedział się reporter RMF FM. Twierdzą, że z niezrozumiałych dla nich powodów Ministerstwo Sprawiedliwości opóźnia prace nad przepisami wprowadzającymi waloryzację uposażeń funkcjonariuszy tej formacji. Jak usłyszał w ministerstwie reporter RMF FM Krzysztof Zasada, resort "robi wszystko, aby przyjąć przepisy w sprawie waloryzacji uposażeń w Służbie Więziennej do końca kwietnia".

Strażnicy więzienni podpisali porozumienie płacowe z szefem swej służby 29 lutego. Liczyli na to, że Ministerstwo Sprawiedliwości w ciągu kilku dni przygotuje projekt rozporządzenia, umożliwiający waloryzację. Okazuje się, że projekt trafił do prac dopiero w tym miesiącu i wciąż nie ma jeszcze opinii innych resortów.

Mijają już prawie dwa miesiące od porozumienia, a pieniędzy brak - mówił reporterowi RMF FM szef Solidarności więziennictwa Andrzej Kołodziejski, dodając, że funkcjonariusze są rozgoryczeni, a w ich szeregi wdarł się ferment.

W tej chwili wiem, że funkcjonariusze zaczynają zbierać, żeby 2 maja oddać krew. Wszyscy praktycznie. Przygotowujemy się też do akcji wysyłania żółtych kartek ministrowi sprawiedliwości - zaznaczył Kołodziejski.

Odpowiedź ministerstwa

Jak usłyszał w Ministerstwie Sprawiedliwości (MS) reporter RMF FM Krzysztof Zasada, resort "robi wszystko, aby przyjąć przepisy w sprawie waloryzacji uposażeń w Służbie Więziennej do końca kwietnia".

Stanowisko resortu zostało opublikowane na stronie internetowej MS.

"W związku z uzasadnionymi oczekiwaniami funkcjonariuszy Służby Więziennej, dotyczącymi możliwie najszybszej waloryzacji uposażeń w roku bieżącym, jak również odnosząc się do pojawiających się wśród funkcjonariuszy oznak zniecierpliwienia spowodowanego przedłużającymi się pracami legislacyjnymi w tym zakresie, Kierownictwo Ministerstwo Sprawiedliwości pragnie podkreślić, że środki finansowe niezbędne do wdrożenia waloryzacji zostały już wcześniej zabezpieczone w budżecie więziennictwa. Dotyczy to również środków przeznaczonych na wypłatę wyrównania uposażeń należnych funkcjonariuszom od dnia 1 stycznia 2024 r." - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jak przekazano, "w chwili obecnej dobiegają końca prace legislacyjne nad projektami dwóch koniecznych do przeprowadzenia waloryzacji rozporządzeń tj. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej".

"Wydłużające się postępowanie w tym zakresie nie jest spowodowane ingerencją w treść projektowanych rozwiązań, które pozostają niezmienne i wynikają z obowiązujących wcześniejszych ustaleń zaaprobowanych m.in. przez stronę społeczną, lecz dotyczą kwestii formalnych, związanych z procedurą legislacyjną" - czytamy na stronie MS.

Podkreślono, że "w odniesieniu do powyższego zapewnić należy, że kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości przywiązuje priorytetowe znaczenie do sprawy i podejmuje wszelkie starania mające skrócić czas oczekiwania funkcjonariuszy na należną waloryzację uposażeń".