Będą zmiany w szkołach ponadpodstawowych. "Planujemy od 1 września 2025 r. wprowadzić przedmiot edukacja obywatelska, który będzie obowiązywał w drugich klasach szkół ponadpodstawowych" - powiedziała w środę w Warszawie minister edukacji Barbara Nowacka. Z programu znika za to przedmiot historia i teraźniejszość.

W ocenie szefowej MEN, druga klasa szkoły ponadpodstawowej to właściwy czas na wprowadzenie takiego przedmiotu.

"To jest moment, kiedy młodzi ludzie mają już pewną wiedzę, narzędzia i zaczynają się interesować otoczeniem społeczno-politycznym. Chcemy więc, żeby ten przedmiot był jak najbardziej praktyczny, żeby zawierał elementy, które pozwolą uczniom zobaczyć, jak funkcjonuje samorząd, żeby zawierał elementy debaty oksfordzkiej, kontaktu z ludźmi o innych poglądach" - powiedziała Nowacka na konferencji prasowej.

Przedmiot edukacja obywatelska miałby wejść do programu nauczania od 1 września 2025 r.

Nowacka zaznaczyła, że potrzebne są umiejętności konfrontowania się z osobami o innych poglądach i prowadzenia sporów. "Szkoła jest tym miejscem, w którym dobrze przygotowani nauczyciele i nauczycielki mogą nauczyć młodzież postaw pro obywatelskich" - dodała.

Szefowa MEN zapowiedziała, że wraz wiceminister Katarzyną Lubnauer pracuje także nad powołaniem zespołu złożonego z praktyków - nauczycielek i nauczycieli, ekspertek i ekspertów, który będzie pracował nad rzetelnym przedstawieniem programu - ma on pozwolić młodym ludzi zrozumieć zasady funkcjonowania państwa, samorządu oraz poruszania się w świecie społeczno-politycznym.

Zastrzegła, że ważnym elementem przedmiotu będzie najnowsza historia, na której poznanie do tej pory było często mało czasu."Przedmiot zostanie zaprezentowany w najbliższych miesiącach, kiedy powstanie zespół" - poinformowała Nowacka.

Znika HIT

Wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnauer poinformowała z kolei, że w środę do konsultacji trafi projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, który wykreśli przedmiot historia i teraźniejszość. "Żaden następny rocznik HIT-u mieć już nie będzie" - podkreśliła.

To oznacza, że już w od nowego roku szkolnego (wrzesień 2024) ze szkoły znika HIT.

"Dzisiaj wszyscy będą mogli zobaczyć rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. (...) Dyrektorzy szkół będą mogli się już zapoznać z projektem rozporządzenia, które będzie poddane trzytygodniowym konsultacjom. Edukacja obywatelska będzie dopiero w drugiej klasie. Przygotujemy nowoczesne podstawy programowe, będzie czas na powstanie nowoczesnych podręczników" - powiedziała Lubnauer. 

Poza tym od nowego roku szkolnego w klasach 1-3 w szkołach podstawowych wprowadzona zostanie także pierwsza pomoc. Przy wsparciu WOŚP, który dostarczy do placówek fantomy. Wolontariusze przeszkolą w tej kwestii nauczycieli - a ci potem uczniów. 

Te zajęcia maja się odbywać w ramach lekcji przyrody.