Nie będzie zmian na stanowiskach ministerialnych w związku z podpisaniem aneksu do umowy koalicyjnej. Jak nieoficjalnie dowiedział się RMF FM, w grę mogą wchodzić roszady na stanowiskach urzędniczych niższego szczebla. Podpisanie aneksu nastąpi w piątek o godzinie 10.

Trzonem aneksu będzie spis ustaw, które koalicja ma jednogłośnie popierać. Według wiceszefa LPR Wojciecha Wierzejskiego, projektów ustaw jest około 200. Wierzejski powiedział, że aneks do umowy koalicyjnej zawiera 13 punktów.

Dodał, że w aneksie zapisano, iż koalicja rozpocznie prace na projektem nowelizacji ordynacji wyborczej w takim kierunku, aby wprowadzić blokowanie list z 3 proc. progiem w ramach bloku, albo nad analogicznymi projektami.

Według Wierzejskiego, w aneksie uzgodniono także powołanie zaproponowanej przez LPR komisji śledczej ds. spółki lobbysty Marka Dochnala - Larchmont Capital.

Koalicjanci - powiedział Wierzejski - zapisali także, że kandydat na prezesa NIK będzie zgłoszony przez grupę posłów PiS. Współkoalicjanci mają obsadzić stanowiska wiceprezesów.

Wierzejski poinformował również, że do aneksu wpisano także przeznaczenie do 3 mld złotych na politykę prorodzinną oraz projekt reformy finansów publicznych.

Na początku czerwca pojawiły się informacje, że prace nad aneksem do umowy koalicyjnej są już na ukończeniu. Przedstawiciele koalicji zapowiadali, że w aneksie znajdą się głównie zapisy dotyczące projektów ustaw, nad którymi należy przyspieszyć prace - m.in. w związku z organizacją EURO 2012.