Autosan ma nowego właściciela. Będący w upadłości od 2013 roku zakład z Sanoka kupi Polska Grupa Zbrojeniowa. Spółka będzie miała dostęp do udziału w zamówieniach publicznych i do brania w imieniu firmy kredytów w komercyjnych bankach. Do tej pory mógł to robić jedynie syndyk. Konsorcjum ma też utrzymać produkcję autobusów i wprowadzić do oferty nowe produkty.

O zakupie Autosanu przez konsorcjum dwóch spółek PIT-Radwar i HSW (obie należą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej) poinformował syndyk masy upadłościowej Ludwik Noworolski.

Umowa ma zostać podpisana do końca marca br. Oferta konsorcjum została wybrana przeze mnie, zaakceptował też ją sędzia-komisarz nadzorujący upadłość - zaznaczył Noworolski.

Syndyk nie chciał powiedzieć, czy były inne oferty na kupno Autosanu. Wiadomo jedynie, że oferta musiała opiewać na przynajmniej 19 mln złotych. Taką cenę ustalił sędzia-komisarz.

Konsorcjum złożone ze spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej zadeklarowało przejęcie pracowników, utrzymanie produkcji autobusów oraz wprowadzenie nowych produktów. Oferty na zakup Autosanu można było składać do 29 stycznia br. Co prawda w grudniu ub.r. syndyk masy upadłościowej wybrał jedną ofertę i przedstawił ją do akceptacji sędziemu. Jednak transakcji nie udało się sfinalizować do końca roku, a do tego czasu był wyznaczony termin na sprzedaż zakładu. Dlatego go wydłużono.

Autosan był wystawiany na sprzedaż 5 razy

Konsorcjum spółek wchodzących w skład PGZ już raz złożyło ofertę kupna Autosanu. Było to przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi, po wyborach oferta została jednak wycofana.

Autosan jest w upadłości od początku października 2013 r. Wniosek o upadłość zgłosił ówczesny zarząd spółki. Pod koniec maja ubiegłego roku Prokuratura Okręgowa w Krośnie umorzyła śledztwo w tej sprawie.

Zakład z Sanoka był pięć razy wystawiany na sprzedaż w przetargu. W ostatnim cena wywoławcza wynosiła 37 mln zł. Po piątym przetargu sędzia nadzorujący upadłość Autosanu zgodził się na sprzedaż fabryki z wolnej ręki.

Zakład produkuje nowoczesne autobusy

Autosan - jedna z najstarszych fabryk w Polsce, oprócz autobusów produkuje też części do tramwajów oraz kabiny do pociągów. W ub.r. zakład sprzedał 50 autobusów, obecnie zatrudnia ok. 360 osób.

Fabryka dostała w tym roku homologację na produkcję miejskich autobusów SANCITY, z silnikami spełniającymi najbardziej rygorystyczną normę emisji spalin Euro 6. Zakład może produkować ok. 300 sztuk tych pojazdów rocznie.

(dp)