Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zapowiedział, że zwróci się dziś z wnioskiem do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, aby odsunęła od pełnienia obowiązków Marcina Pakulskiego. Tymczasowy prezes NFZ zostałby zawieszony na czas wyjaśnienia sprawy dot. umowy funduszu z EuroMedic Medical Center w Katowicach.

Zobacz również:

Minister poinformował także dziś na Twitterze, że wystąpi w trybie pilnym do szefa CBA o pełne zbadanie wszystkich okoliczności dotyczących raportu śląskiego CBA w sprawie umowy z tą placówką.

W piątek śląski NFZ informował, że rozwiązał z EuroMedic Medical Center w Katowicach umowę na leczenie szpitalne w zakresach: kardiologia, kardiochirurgia, chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, okulistyka i izba przyjęć - bez okresu wypowiedzenia. EuroMedic Medical Center zapowiedział, że zaskarży decyzję.

Według p.o. dyrektora śląskiego oddziału NFZ Barbary Bulanowskiej, "wystąpienie pokontrolne całkowicie pozwala na dokonanie takiej czynności prawnej". Podczas prowadzonej w październiku ubiegłego roku kontroli śląskiego NFZ w placówce pod uwagę brano m.in. ustalenia z kontroli CBA. Ta wykazała, że przedstawiciele szpitala EuroMedic starając się o kontrakt w 2011 r., podali nieprawdziwe i niezgodne ze stanem faktycznym informacje oraz przedłożyli nierzetelne dokumenty, które miały istotny wpływ na zawarcie umowy.

Wielomiesięczne zamieszanie wokół EuroMedic

Sprawa prywatnego szpitala EuroMedic Medical Center toczy się od kilku miesięcy. Pod koniec września ub. roku ówczesny dyrektor śląskiego NFZ Grzegorz Nowak wypowiedział szpitalowi część umowy. Kontrakt miał wygasnąć z końcem grudnia. Po protestach pracowników wydłużono go do końca stycznia. 

P.o. prezesa NFZ Marcin Pakulski nie przyjął zażalenia EuroMedic na decyzję o wypowiedzeniu umowy. Szpital ponownie się odwołał, wnioskując jednocześnie o przedłużenie okresu wypowiedzenia. 31 stycznia decyzję o przedłużeniu okresu wypowiedzenia - do końca lutego - podjął pod nieobecność Nowaka ówczesny wicedyrektor ds. medycznych Grzegorz Zagórny. Nowak odwołał go w trybie dyscyplinarnym i jako powód podał przekroczenie uprawnień. Uznał też, że wobec przekroczenia uprawnień przez wicedyrektora przedłużenie wypowiedzenia szpitalowi jest nieważne.

Na początku lutego Pakulski odwołał Nowaka, a powodem była "negatywna ocena pracy i utrata zaufania". Od 10 lutego obowiązki dyrektora śląskiego oddziału NFZ pełni Bulanowska.

W piątek śląski NFZ poinformował, że decyzja Zagórnego o kolejnym przedłużeniu okresu wypowiedzenia jest skuteczna, ma moc prawną. Ustalenie ważności tej umowy - jak tłumaczyła Małgorzata Doros z biura prasowego śląskiego NFZ - miało wpływ na podjęcie decyzji o wypowiedzeniu umowy katowickiemu szpitalowi.

Szpital zapowiedział, że się odwoła. "Działanie wobec naszego szpitala to dowód na niszczenie przez urzędników dobrze funkcjonującego, nowoczesnego szpitala, wykonującego najbardziej skomplikowane procedury medyczne, za mniejszą stawkę niż robią to inne szpitale" - napisano w piątkowym oświadczeniu podpisanym przez prezesa zarządu EuroMedic Medical Center dr n. med. Tomasza Ludygę.

Centrala NFZ prowadzi kontrolę w śląskim oddziale ws. szpitala EuroMedic. Czynności w oddziale już zostały zakończone, a kontrolerzy analizują obecnie materiał - poinformował rzecznik NFZ Andrzej Troszyński.

(mal)