Rząd zaproponował, by na produktach alkoholowych umieszczać ostrzeżenie o szkodliwości alkoholu. Propozycja jest częścią projektu nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Informacja ma dotyczyć szczególnie kobiet w ciąży lub karmiących piersią, niepełnoletnich oraz kierowców. Za zamieszczenie informacji odpowiedzialne będą podmioty wprowadzające alkohol do obrotu, a nieprzestrzeganie przepisu będzie zagrożone karą grzywny.

Rządowa propozycja zakłada, że sprzedaż napojów alkoholowych bez ostrzeżeń będzie możliwa przez rok od dnia wejścia w życie nowych przepisów.