Jest kolejne weto prezydenta. Tym razem chodzi o znowelizowane prawo, które miało umożliwić sprzedaż lasów w celu realizacji inwestycji publicznych, m.in. dróg czy linii energetycznych. Kancelaria Andrzeja Dudy poinformowała, że ustawa nie zapewnia skutecznej ochrony lasów.

Jest kolejne weto prezydenta. Tym razem chodzi o znowelizowane prawo, które miało umożliwić sprzedaż lasów w celu realizacji inwestycji publicznych, m.in. dróg czy linii energetycznych. Kancelaria Andrzeja Dudy poinformowała, że ustawa nie zapewnia skutecznej ochrony lasów.
Nowela zakłada, że każdy ma prawo dostępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, na równych zasadach /RMF24 /

Jak informuje kancelaria prezydenta, "ustawa nie zapewnia wprowadzenia instrumentów zapewniających skuteczną ochronę lasów państwowych w sposób zgodny z deklarowanymi celami".

Uchwalona ustawa zawiera rozwiązania wskazujące, iż ustawy zwykłe mogą wprowadzać możliwość zbywania lasów państwowych, co nie gwarantuje pełnej ochrony lasów przed zmianą ich statusu. Ponadto ustawa wprowadza przesłankę wskazującą na możliwość zbywania lasów dla realizacji celów publicznych w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, co oznacza wprowadzenie szerokiego katalogu okoliczności umożliwiających dokonywanie zbywania lasów państwowych. Wreszcie uchwalona ustawa przyjmuje niejednoznaczną regulację dotyczącą dostępu do lasów państwowych - zaznaczono w komunikacie kancelarii.

Nowelizacja miała umożliwić sprzedaż lasów, ale tylko w celu realizacji celów publicznych lub zrównoważonej gospodarki leśnej. Zakładała, że lasów nie będzie można sprzedać w celu pozyskania środków przez budżet państwa. Zapisano w niej też, że każdy ma prawo dostępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, na równych zasadach.

(dp)