W moich oświadczeniach majątkowych jest tylko błąd techniczny. Nie ma mowy o celowym oszustwie - mówi RMF FM Andrzej Biernat. Centralne Biuro Antykorupcyjne wszczęło dochodzenie ws. oświadczeń majątkowych byłego ministra sportu. Jak wyjaśnił szef CBA Paweł Wojtunik, Biuro zakończyło badanie ich w trybie kontroli i podjęło dochodzenie w związku z podejrzeniem możliwości popełnienia przestępstwa. "​Nie podpisałem protokołu, bo nie zgadzam się z zastrzeżeniami CBA" - podkreśla jednak Biernat w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Markiem Balawajdrem.

Marek Balawajder, RMF FM: Jak pan się odniesie do informacji o postępowaniu CBA?

Andrzej Biernat: Otrzymałem protokół CBA, nie ma tam nic o nieprawidłowościach. Kontrola wykazała, że posiadane środki wystarczyły mi na zakup samochodu - i to wszystko, co mogę powiedzieć na ten temat.

Panie pośle, szef CBA mówi, że zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Jak pan to skomentuje?

Nie podpisałem protokołu, bo nie zgadzam się z zastrzeżeniami CBA. Dotyczyły one sposobu sumowania dochodów majątku mojego i mojej żony. Cieszę się, że prokurator wyjaśni tę sprawę, i mam nadzieję, że stanie się to jak najszybciej.

Mówi pan o sumowaniu dochodów pana i żony...

Tak, bo są zastrzeżenia, że w jednym miejscu podałem niepełne kwoty, natomiast do każdego oświadczenia majątkowego jest załączany PIT, którym się razem z żoną rozliczam. Poza tym CBA stwierdziło, że na moich kontach nie ma żadnych innych dochodów niż te, które wynikają z umów o pracę - mojej i mojej żony.

Panie pośle, CBA twierdzi krótko: jest duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Dlatego pytam, gdzie to popełnienie przestępstwa? W tych rozbieżnościach w dochodach?

Dotyczyło to tylko innego sposobu sumowania moich dochodów.

Czyli jak pan sumował, a oni jak chcieli sumować?

To wynika z niedoskonałości kwestionariusza oświadczenia majątkowego, tam są różne rubryki i różnie to można interpretować.

Ale spisaliście - pan i pańska żona - inne, osobne zeznanie, inny PIT?

Nie, dochody mojej żony były w PIT 37, który dołączam do oświadczenia majątkowego.

I oni uznali, że to jest błąd?

No uznali, że to jest błąd.

A jak powinno być, zdaniem CBA?

Nie wiem, jak powinno być, zdaniem CBA. Jak bym wiedział, to by nie było problemu.

Kwestia działki była tam poruszana?

Chodzi o działkę, na której stoi dom - że nie została wyodrębniona jako odrębna działka. Ale to jest normalne, że dom stoi na określonej działce i ona jest wpisana do księgi wieczystej.

Szef CBA wyszedł i powiedział krótko: jest dochodzenie w sprawie oświadczeń majątkowych posła Biernata. Pana zdaniem, to kwestia jakiegoś błędu technicznego, błędów w pisaniu PIT czy jest to coś poważniejszego?

Moim zdaniem, jest to problem techniczny i dodałem to w uzasadnieniu zastrzeżenia do protokołu.

I to jest jedyna rzecz, która była zakwestionowana przez CBA?

Jako nieprawidłowość - jedyna.