W sześciu gminach Wielkopolski ogłoszono alarm przeciwpowodziowy. Noteć przekroczyła stany ostrzegawcze a w Jaryni utworzył się zator lodowy. Mieszkańcom nie zagraża niebezpieczeństwo, ale podtopione mogą zostać drogi.

Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo sprawdzają stan wałów przeciwpowodziowych na wszystkich rzekach Wielkopolski. Na pięciu z nich: Warcie, Orli, Noteci, woda przekroczyła stany alarmowe, a na Gwdzie, Nerze i Rowie Polskim przekroczyła stany ostrzegawcze. Rano Noteć przelała się przez drogę powiatową łączącą Drawsko z Krzyżem Wielkopolskim. Trasa została zamknięta do momentu, aż rzeka opadnie.