W związku z przekroczeniem stanów alarmowych na rzekach w trzech gminach województwa łódzkiego - Sędziejowice, Osjaków i Działoszyn - ogłoszono alarm powodziowy. Wcześniej obowiązywał on już w Sulejowie na Pilicy.

W wyniku ostatnich roztopów i opadów deszczu stany alarmowe zostały przekroczone w pięciu miejscach - na Grabi w Łasku, na Warcie w Działoszynie i Osjakowie, w Mirkowie na rzece Prosna oraz na Pilicy w Sulejowie - poinformował dyżurny łódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody.

Według centrum, obecnie nie ma jednak większego zagrożenia. Nie ma również informacji o poważniejszych zalaniach czy podtopieniach. Stany ostrzegawcze przekroczone są: na rzece Czarnej Włoszczowej w Januszewicach, w Kłudzicach na Luciąży, na Warcie w Sieradzu, w Podgórzu na rzece Widawka oraz w Łowiczu na Bzurze.

Według prognoz hydrologów, w związku z roztopami i opadami deszczu, poziom wody w rzekach regionu jeszcze wzrośnie. Lokalnie może się utrzymywać powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych.