W 50 miejscowościach w Polsce odbędzie się w niedzielę akcja upamiętniająca zamordowanych na Wołyniu latem 1943 r. przez Ukraińską Armię Powstańczą Polaków, Żydów, Ormian i Ukraińców. Akcję sceptycznie oceniają przedstawiciele Forum Polsko-Ukraińskiego.

Akcja pod hasłem "Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary", którą współorganizuje ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, będzie polegała na zapaleniu o godz. 21 zniczy w oknach domów w całej Polsce. Wcześniej o godz. 12 w 50 miejscowościach zapłoną znicze pod pomnikami i tablicami upamiętniającymi ofiary UPA z 1943 r.

To jest akcja całości środowisk Kresowian i ich potomków. Jak co roku chcemy upamiętnić tragiczny los ofiar zbrodni na Wołyniu - powiedział ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Przypomniał, że w niedzielę 11 lipca 1943 r. nastąpiło apogeum ludobójstwa na Kresach; tego dnia oddziały UPA zaatakowały ponad 100 miejscowości zamieszkałych przez Polaków, większość z nich zginęła w kościołach w czasie mszy.

Do akcji sceptycznie podchodzą przedstawiciele Forum Polsko-Ukraińskiego, wskazując, że brakuje w niej reprezentantów strony ukraińskiej. Lepiej by było, gdyby ta akcja była organizowana w porozumieniu z środowiskami ukraińskimi - powiedział przewodniczący Rady Forum, Henryk Wujec. Według niego, należy także pamiętać o ofiarach ukraińskich, które ginęły z rąk Polaków. Nie można tylko pamiętać o swoich ofiarach, tylko trzeba pamiętać o jednych i drugich. Uważam, że tą drogą trzeba iść, by tę sprawę jakoś łagodzić i rozwiązywać. To nie jest tak, że tylko jedna strona jest winna - dodał.

W sobotę na temat zbrodni wołyńskiej odbędzie się konferencja naukowa, organizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej na terenie Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. Tematami konferencji będą m.in. aspekty polityczne i wojskowe polsko-ukraińskiej wojny o Lwów i Małopolskę, struktury Polskiego Państwa Podziemnego na Wołyniu w latach II wojny światowej i antypolska działalność OUN-UPA na Wołyniu w latach 1942-1944. W niedzielę odbędzie się w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Rembertowie msza w intencji ofiar, a następnie uroczystości na Skwerze Wołyńskim w Warszawie.

11 lipca 1943 r. rozpoczęła się masowa akcja przeciwko ludności polskiej przeprowadzona przez Ukraińską Powstańczą Armię na Wołyniu, określana mianem rzezi wołyńskiej. Podczas rzezi zginęło od 30 do 60 tys. Polaków. Strona ukraińska ocenia swoje straty na 10-12, a nawet 20 tys. ofiar, przy czym część ofiar zginęła z rąk UPA za pomoc udzielaną Polakom lub odmowę przyłączenia się do sprawców rzezi.