Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed upałami wydał dziś IMGW. To kolejny dzień, gdy termometry niemal w całym kraju pokazują ponad 30 stopni Celsjusza. Jakie obowiązki w przypadku takiej pogody ma pracodawca?

Kodeks pracy określa obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy - również biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy w związku np. z upałem.

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca może w upalne dni wprowadzić dodatkowe przerwy albo pozwolić pracownikowi na wcześniejsze wyjście z pracy. Zależy to jednak wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Wcześniejsze wyjście z pracy nie może powodować obniżenia wynagrodzenia pracownika.

Kiedy można powstrzymać się od pracy?

Są przypadki, gdy możemy się powstrzymać od wykonywania pracy, jeżeli upał powoduje nasze złe samopoczucie, uniemożliwia bezpieczne wykonanie pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób. Pracownik musi jednak najpierw poinformować o tym przełożonego. 

Dotyczy to np. kierowców autobusów, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne i motorniczych tramwajów. Mogą te przepisy wykorzystać też osoby pracujące przy obsłudze żurawi wieżowych i samojezdnych, pilotów, nawigatorów i mechaników lotniczych. Za ten czas powstrzymania się od pracy szef nie musi wypłacić wynagrodzenia.

Nie ma określonej maksymalnej temperatury w pomieszczeniach

Istniejące regulacje nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach odpowiedniej temperatury, wymiany powietrza oraz zabezpieczenia przed wilgocią oraz niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem. Nie określają jednak maksymalnej temperatury powietrza, w jakiej praca może być wykonywana w pomieszczeniach.

Kiedy pracodawca musi zapewnić pracownikom napoje?

Stosowanie wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń zwalnia pracodawcę z obowiązku zapewnienia napojów pracownikom wykonującym pracę w pomieszczeniach zamkniętych - pod warunkiem, że temperatura w takich pomieszczeniach nie przekracza 28 stopni Celsjusza.

Kiedy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa, pracodawca musi zapewnić pracownikom napoje. W takiej sytuacji nie ma znaczenia, czy stanowisko pracy jest wyposażone w klimatyzację czy też nie.

W przypadku osób pracujących na otwartej przestrzeni, pracodawca ma obowiązek zapewnienia napojów, gdy temperatura przekracza 25 stopni Celsjusza. Niezależnie od tego, czy praca jest wykonywana w pomieszczeniu czy na otwartej przestrzeni, napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.

Ministerstwo podkreśliło, że nierespektowanie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. złotych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, pracownicy z tej grupy nie mogą pracować w pomieszczeniach, w którym temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność względna powietrza - 65 proc.