Prokuratura w Olsztynie przesłuchuje marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Jacka Protasa. Sprawa dotyczy działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tzw. aferze gruntowej i korupcji w resorcie rolnictwa.

Śledczy chcą wyjaśnić między innymi wątek podrobienia przez CBA dokumentów urzędu gminy w Mrągowie oraz urzędu marszałkowskiego w Olsztynie. Przed wejściem do prokuratury Protas powiedział, że spodziewa się, że postępowanie wyjaśni, czy CBA mogło fałszować dokumenty urzędu marszałkowskiego i czy miało prawo podważyć zaufanie do tego urzędu.

Do tej pory, w związku z podejrzeniem korupcji w resorcie rolnictwa aresztowano Piotra R. i Andrzeja K. Powoływali się oni na wpływy w ministerstwie rolnictwa, pozwalające załatwić im, za łapówkę, odrolnienie dowolnego gruntu w Polsce. Agenci CBA podając się za biznesmenów zainteresowanych taką transakcją, negocjowali stawkę łapówki.

Szef CBA Mariusz Kamiński podkreślał, że wszystkie sfałszowane w Biurze dokumenty dotyczące transakcji obarczone były poważną wadą prawną, która uniemożliwiała wydanie decyzji o odrolnieniu. W efekcie operacji CBA odwołany ze stanowiska wicepremiera i ministra rolnictwa został Andrzej Lepper.