Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego udaremniła powstanie w Polsce komórki pakistańskiej organizacji terrorystycznej. Szef ABW Krzysztof Bondaryk poinformował o tym podczas prezentacji raportu podsumowującego zeszłoroczne działania Agencji. Tworzeniem tej komórki miał się zajmować obywatel Pakistanu, którego wydalono z naszego kraju.

Pakistańczyk należał do terrorystycznej organizacji, która odpowiada za zamachy przeprowadzone w Bombaju na jesieni 2008 roku. Krzysztof Bondaryk powiedział, że ten człowiek walczył też między innymi na pograniczu Pakistanu i Indii. Wiedzieliśmy o nim tyle, że przeszedł szkolenie w specjalistycznych obozach, gdzie członkowie tej organizacji przygotowywali się do zamachów terrorystycznych. Był przeszkolony w znajomości broni, materiałów wybuchowych - mówi Bondaryk

Broń palną próbował zdobyć w Polsce - dodał szef ABW. Jego celem było zbudowanie bazy logistycznej w Polsce i rozwinięcie działań na naszym terytorium bądź na terytorium Unii Europejskiej - podkreśla szef ABW. Z udziałem Straży Granicznej udało się go wydalić.