5 osób: prof. Mieczysław Tomaszewski, prof. Mieczysław Chorąży, Jan Krzysztof Kelus, Adam Bujak i Zofia Teliga-Mertens zostało odznaczonych Orderem Orła Białego przez prezydenta. Andrzej Duda wręczył odznaczenia podczas uroczystości Święta Trzeciego Maja na Zamku Królewskim w Warszawie.

5 osób: prof. Mieczysław Tomaszewski, prof. Mieczysław Chorąży, Jan Krzysztof Kelus, Adam Bujak i Zofia Teliga-Mertens zostało odznaczonych Orderem Orła Białego przez prezydenta. Andrzej Duda wręczył odznaczenia podczas uroczystości Święta Trzeciego Maja na Zamku Królewskim w Warszawie.
Andrzej Duda i Jan Krzysztof Kelus /PAP/Leszek Szymański /PAP

Adam Bujak to fotografik odznaczony "w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz rozwoju i popularyzowania kultury chrześcijańskiej". Prof. Mieczysław Chorąży to onkolog wyróżniony za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej. Jan Krzysztof Kelus to poeta, kompozytor, działacz i pieśniarz opozycji demokratycznej w PRL, którego doceniono za "niezłomną i bohaterską postawę w obronie godności i praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

Zofia Mertens to działaczka charytatywna odznaczona "w uznaniu znamienitych zasług w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz repatriantów z Kazachstanu". Z kolei prof. Mieczysław Tomaszewski to teoretyk muzyki, który został wyróżniony za osiągnięcia w pracy naukowej, artystycznej i twórczej.


Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za duże zasługi cywilne i wojskowe dla kraju. Otrzymują go najwybitniejsi Polacy oraz najwyżsi rangą przedstawiciele państw obcych. Przyznaje go prezydent RP.

Order noszony jest na wstędze błękitnej przewieszonej przez lewe ramię do prawego boku. Gwiazdę Orderu, niegdyś haftowaną, nosi się na lewej piersi.

Oznaczenie ustanowił król August II Mocny 1 listopada 1705 r., a przestało być nadawane po III rozbiorze Polski. Order ustanowiono ponownie w 1807 r., jako najwyższe odznaczenie Księstwa Warszawskiego i później kongresowego Królestwa Polskiego. Po upadku powstania listopadowego w 1831 r. wraz z Orderem Świętego Stanisława i Orderem Virtuti Militari został zniesiony jako order Królestwa Polskiego.

Ukazem cara został ustanowiony Cesarski i Królewski Order Orła Białego, nadawany przez carów w latach 1831-1917 r. Odnowił go Sejm Rzeczypospolitej w 1921 r. jako najwyższe odznaczenie państwowe. W 1992 r. go restytuowano. Pierwszymi osobami, które otrzymały go z rąk prezydenta Lecha Wałęsy w 1993 r. byli Jan Paweł II (papież odebrał swój order dopiero w czasie pielgrzymki do kraju 22 maja 1995) i król Szwecji Karol XVI Gustaw.