Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego odbyła się 2 czerwca w Pałacu Zamoyskich w Warszawie. Wydarzenie objął swym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Uroczystość zgromadziła szerokie grono osób związanych zawodowo z informatyką - członków PTI, przedstawicieli administracji państwowej, środowiska akademickiego, organizacji branżowych i biznesu. W sumie w uroczystości udział wzięło 170 osób. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli członkowie-założyciele PTI.

Na początku uroczystości Polskie Towarzystwo Informatyczne uhonorowane zostało  odznaką Zasłużony dla Mazowsza, którą odebrał prezes Marian Noga z rąk Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pani Magdaleny Flis-Lichoty. Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Pan Piotr Szymczak wręczył na ręce Prezesa Mariana Nogi medal im. Profesora Janusza Groszkowskiego z okazji jubileuszu 35-lecia PTI.

W kolejnej części uroczystości zgromadzeni wysłuchali nagrania orędzia Sekretarza Generalnego Telecommunication Union - Pana Houlin Zhao. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Pani Minister Edyta Bielak-Jomaa - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Pan Minister Witold Kołodziejski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Pan Jacek Uczkiewicz - Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli oraz Pan Konrad Cuch - Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Kolejnym punktem Gali było wręczenie statuetki nagrody INFOSTAT. W tym roku otrzymał ją członek‑założyciel PTI - Jerzy Nowak, w dowód uznania  za długoletni wkład w dokumentowanie historii polskiej informatyki oraz za stworzenie pierwszego polskiego wirtualnego muzeum informatyki - HistoriaInformatyki.pl. Ogólnopolski Koordynator ECDL - Pan Jacek Pulwarski - otrzymał nominację do konkursu Best Practice Awards za projekt "ECDL Polska w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki".

Ostatnim punktem uroczystości oficjalnej był panel członków-założycieli PTI, moderowany przez Prezesa Oddziału Mazowieckiego, Marcina Paprzyckiego. Nestorzy polskiej informatyki odpowiadali na pytania zgłoszone przez studentów - m.in. o to, czy spodziewali się, że kiedyś informatyka będzie tak powszechnie używana oraz o czym marzyli rozpoczynając swoją pracę.

Tegoroczne obchody tego międzynarodowego święta w Polsce zostały objęte patronatem Sekretarza Generalnego International Telecommunication Union Houlin Zhao oraz patronatem instytucjonalnym Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

W składzie Komitetu Honorowego ŚDSI 2016 znalazło się wiele szacownych osób piastujących najważniejsze stanowiska w kraju: Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska, Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Rafał Grupiński, Przewodniczący Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Paweł Pudłowski, a także Przewodniczący Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" Michał Kleiber oraz Sekretarz Generalny PK ds. UNESCO Sławomir Ratajski.

Kulminacyjny punkt obchodów, jakim jest corocznie organizowana Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego został połączony z przypadającymi na ten rok uroczystościami jubileuszowymi 35-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego, które od wielu lat jest czołowym inicjatorem wydarzeń poświęconych informatyce w Polsce.