Dziś minął termin na składanie wniosków przetargowych. 19 konsorcjów firm z kraju i zagranicy chce budować obwodnicę Augustowa - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Umowę z wykonawcą ma zostać podpisana w czwartym kwartale 2010 roku. Obwodnica powinna być gotowa w 3,5 roku od podpisania umowy.

Chęć uczestnictwa w przetargu zgłosiły firmy polskie, hiszpańskie, litewskie, chińskie, irlandzkie, greckie, niemieckie.

Przetarg jest prowadzony w systemie "Zaprojektuj i zbuduj". Oznacza to, że jedno wyłonione w przetargu konsorcjum firm lub firma będzie projektować obwodnicę, ubiegać się o zezwolenie na realizację tej inwestycji i ją budować.

W pierwszym etapie przetargu zainteresowane konsorcja złożyły swoje oferty. Jak poinformował Piotr Bujanowicz z biura prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, teraz złożone wnioski będą sprawdzane pod względem formalnym. Analizowana będzie zgodność ofert z warunkami zamówienia. Ta ocena ma potrwać około trzech tygodni. Jeżeli wszyscy spełnią takie warunki, zostaną zaproszeni do złożenia ofert - poinformował Bujanowicz.

Głównym kryterium wyboru wykonawcy ma być cena. Firmy będą proponować ceny w drugim etapie przetargu.

Szacowana długość planowanej obwodnicy wynosi około 36,3 km. Obwodnica będzie budowana przez miejscowość Raczki, w wariancie uwzględniającym przebieg międzynarodowej trasy Via Baltica przez Łomżę. Powstanie jednojezdniowy odcinek drogi krajowej nr 8 (23,3 km), dwujezdniowy fragment drogi ekspresowej nr 61 (13 km). Oba odcinki będą się ze sobą łączyć.

Na obwodnicę mieszkańcy Augustowa czekają od kilkunastu lat. Miała ona początkowo biec przez cenną przyrodniczo dolinę rzeki Rospudy, ale rozpoczęta budowa - prowadzona wówczas poza obszarami objętymi ochroną w ramach sieci Natura 2000 - została przerwana po protestach ekologów. Zastrzeżenia miała też Unia Europejska.

Ostatecznie w marcu 2009 roku przedstawiciele rządu ogłosili w Augustowie, że obwodnica będzie realizowana w nowym wariancie - przez Raczki. Mieszkańcy Augustowa wielokrotnie w ostatnich latach organizowali protesty, blokady dróg, domagając się jak najszybszej budowy obwodnicy.