Na 16 września komornik ze Szczytna ustalił datę egzekucji komorniczej wobec rodziny Moskalików z Nart. Moskalikowie mieszkają w domu należącym do Niemki Agnes Trawny. Mieli wyprowadzić się z niego do 10 lipca. Nie zrobili tego, bo nie odpowiada im mieszkanie socjalne zaproponowane przez gminę. Sami nie znaleźli natomiast ani mieszkania, ani stancji.

Wskazany przez komornika termin 16 września jest datą ostateczną - jeśli do tego dnia Moskalikowie sami się nie wyprowadzą, komornik eksmituje ich przymusowo. Poza tym będą musieli zapłacić za koszty egzekucji. To nie będzie tanie, my do tej pory wpłaciliśmy około 6 tys. zł w związku z postępowaniem komorniczym, więc sądzę, że jak dojdzie do eksmisji Moskalików, będzie to kosztowało pewnie około 10 tys. zł - poinformował pełnomocnik Trawny, mecenas Andrzej Jemielita.

Jeśli Moskalikowie nie wyprowadzą się dobrowolnie, ani nie wynajmą sobie lokum, komornik eksmituje ich do mieszkania wskazanego przez gminę Jedwabno - tego, którego w tej chwili nie chcą przyjąć.

Krystyna Moskalik odmówiła komentarza w tej sprawie. Jej pełnomocnik Jerzy Erlik zabiegał w sądzie o wstrzymanie egzekucji komorniczej do czasu rozstrzygnięcia sporu sądowego rodziny z Lasami Państwowymi - jego klienci chcą, by to Lasy, które przed laty ulokowały ich w domu w Nartach, wskazały im nowe lokum. Sąd oddalił jednak tę prośbę. Termin procesu Moskalików z Lasami nie jest jeszcze wyznaczony.

Dom w Nartach pod Szczytnem, w którym teraz mieszkają Moskalikowie, w 2005 roku odzyskała przed polskim Sądem Najwyższym mieszkająca od lat 70. w Niemczech Mazurka Agnes Trawny. Kobieta wyjechała z Polski w czasie tzw. fali wyjazdów autochtonów do Niemiec. Mazurzy i Warmiacy postrzegani byli przez napływową ludność jako "Niemcy", często spotykały ich szykany ze strony władz. W zamian za paszport i zgodę na wyjazd Trawny oddała ojcowiznę - tj. dom i ziemię - na rzecz państwa, a w zarząd przejęły je Lasy Państwowe. Z powodu administracyjnego bałaganu ziemie i dom nie zostały jednak w księgach wieczystych wpisane jako własność Skarbu Państwa - przez wszystkie lata jako właścicielka figurowała Agnes Trawny. To było podstawą do ubiegania się przez nią odzyskania ojcowizny.

O eksmisji Moskalików i ich sąsiadów Głowackich z domu w Nartach olsztyński Sąd Okręgowy zdecydował w kwietniu ubiegłego roku. Wstrzymał jednak wydanie nieruchomości właścicielce do czasu zapewnienia rodzinom lokali socjalnych. Głowaccy wyprowadzili się w marcu tego roku do mieszkania przyznanego im przez gminę. Miesiąc później pełnomocnik Agnes Trawny złożył wniosek o egzekucję komorniczą wyroku wobec Moskalików.