Biuro legislacyjne Senatu zgłasza zastrzeżenia do ustawy o Funduszu Solidarnościowy. Chodzi o przepisy dopuszczające finansowanie między innymi trzynastych emerytur ze środków, które pierwotnie miały być przeznaczone dla niepełnosprawnych.

Podczas posiedzenia komisji rodziny senatorowie wyrażono wątpliwość dotyczącą terminu wejścia w życie niektórych przepisów - na przykład tych dotyczących finansowania renty socjalnej i zasiłku pogrzebowego z Funduszu. Zmiany miałyby obowiązywać od nowego roku, a to oznacza, że prezydent nie miałby zagwarantowanych w konstytucji 21 dni na podjęcie decyzji, czy podpisać ustawę.

Co więcej, ustawa odnosi się do przepisów, które nie istnieją, bo dopuszcza finansowanie "trzynastek" dla emerytów z Funduszu, choć nie istnieje żadna ustawa gwarancja corocznego ich wypłacania, to tylko obietnica PiS.

Legislatorzy zwracają też uwagę, że projekt nie był właściwie konsultowany. 

Podczas posiedzenia komisji senatorowie poparli poprawki zaproponowane przez biuro legislacyjne.
Środowiska osób niepełnosprawnych - podczas posiedzenia senackiej komisji - domagają się poprawki, która zagwarantuje, że środki z Funduszu w całości zostaną przeznaczone na wsparcie osób niepełnosprawnych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Sejm przyjął ustawę w sprawie o finansowaniu 13. emerytur

W głosowaniu członków senackiej komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej nad całością ustawy wraz z poprawkami był remis. Za ustawą z poprawkami opowiedziało się dwóch senatorów, dwóch było przeciw i dwóch wstrzymało się od głosu. Wcześniej senatorowie w głosowaniu nad poszczególnymi poprawkami zarekomendowali zmiany w ustawie.

Fundusz Solidarnościowy zamiast Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z nowymi przepisami działający od 1 stycznia 2019 roku Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmieni nazwę na Fundusz Solidarnościowy. Ustawa przewiduje, że z pieniędzy Funduszu będą mogły być finansowane tzw. trzynaste emerytury wraz z kosztami ich obsługi, a także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną.

Zgodnie z nowelizacją pieniądze na refundację tzw. trzynastych emerytur i rent z 2019 r., wypłaconych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, są kosztami Funduszu. Tym samym Fundusz przekaże do FUS pieniądze na refundację tego świadczenia. Minister finansów wpłaci do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniądze z budżetu państwa, zablokowane w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funduszowi z kolei zostanie udzielona pożyczka w kwocie do 9 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej (w złożonej w poniedziałek autopoprawce doprecyzowano, że pożyczka będzie nieoprocentowana).

Źródłem przychodów Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych - w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Pierwszy raz daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 r. od dochodów uzyskanych w 2019 r.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Najniższa emerytura na Dolnym Śląsku wynosi 30 groszy 

Opracowanie: