Komitet Wykonawczy FIFA poinformował o zniesieniu limitu wieku dla sędziów z licencją Federacji. O tym, czy arbiter będzie mógł prowadzić mecze po ukończeniu 45 lat zadecyduje jego forma, a nie metryka.

Sędziowie piłkarscy, którzy kończyli w danym roku 45 lat byli automatycznie wysyłani przez FIFA 31 grudnia na emeryturę.

Teraz każdy arbiter, który ukończył 45 lat przechodzić będzie serię badań medycznych, testów sprawności fizycznej i ocen technicznych. Nadzorować ma je Komisja Sędziowska FIFA. Wynik ogólny, jaki uda mu się uzyskać zadecyduje o dopuszczeniu do prowadzenia meczów lub skreśleniu z listy arbitrów międzynarodowych.