Mają się wyprowadzić, czy nie? Wciąż niepewny los 62 rodzin z dawnego hotelu robotniczego w Lubartowie. Niespełna godzinę temu skończyło się spotkanie burmistrza z lokatorami, strażą pożarną, nadzorem budowlanym i z syndyk.

Co zamierza ona zamierza?