Szerzenie nienawiści i usprawiedliwianie przemocy w celach propagandowych – to „niedopuszczalne zachowania”, które mogą doprowadzić do deportacji z Wielkiej Brytanii. Na Wyspach ogłoszono listę takich działań.

Listę stworzył resort spraw wewnętrznych. Uwzględnia ona działania, podejmowane przez radykalnych czynnych kleryków muzułmańskich, żyjących na terenie Wielkiej Brytanii. W kolejnym rzędzie przygotowana ma zostać lista duchownych, którzy nie będą wpuszczani na Wyspy.

To nowe zaostrzone sposoby walki z terroryzmem, podejmowane przez brytyjskie władze po serii londyńskich zamachów. Jej częścią będzie także automatyczne uruchamianie procedury deportacyjnej wobec osób, związanych z ekstremistycznymi organizacjami, księgarniami i stronami internetowymi. Sporządzono już listę potencjalnych przyszłych deportowanych. Odrzucane będą także wnioski o azyl w przypadku osób, które miały jakikolwiek związek z terroryzmem.

Ta nowa droga polityki bezpieczeństwa brytyjskiego rządu jest krytykowana przez obrońców praw człowieka.