Najzdrowsza i najbezpieczniejsza stolica na świecie - takim tytułem WHO uhonorowała Wiedeń. Zadecydowały trzy kryteria: jakość wody i powietrza oraz najmniejsza procentowo liczba rozbojów i wypadków w stosunku do liczby mieszkańców.

W Wiedniu woda pitna sprowadzana jest rurociągami z wielkich podziemnych jezior w Alpach. Nie trzeba jej filtrować, ani w żaden inny sposób uzdatniać. Stolicę Austrii z trzech stron otaczają góry pokryte lasem liściastym, a w Wiedniu przez cały rok wieje lekki wiatr, przynoszący tlen.

Późno w nocy można wejść w najciemniejszy zaułek miasta, bez obawy o bezpieczeństwo. W Wiedniu jest także najmniejsza procentowo liczba wypadków komunikacyjnych, za to największa jest liczba wejść i podjazdów ułatwiających życie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

W pierwszej dziesiątce najzdrowszych i najbezpieczniejszych miast na świecie nie ma ani jednej stolicy nowych państw członkowskich Unii Europejskiej.