Dziś w nocy zmienił się czas z zimowego na letni. Zegarki przestawialiśmy z godziny drugiej na trzecią, przez co spaliśmy o godzinę krócej niż zwykle. Zmiana czasu to zawsze lekkie zamieszanie.

Po zmianie czasu dni będą dłuższe. Doceniają to zwłaszcza dzieci, które będą miały więcej czasu na zabawę. Rozmawiał z nimi nasz reporter, Witold Odrobina:

Wskazówki o godzinę przesuwają mieszkańcy wszystkich krajów Unii Europejskiej, bez względu na to, do jakiej strefy czasowej należą. Czas letni stosuje się także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Australii i Nowej Zelandii.