Tusk pozbawił Pawlaka bezpieczeństwa energetycznego. Premier rozwiązał zespół pod kierownictwem ministra gospodarki zajmujący się tym bezpieczeństwem. Jednocześnie powołał kolejny, na którego czele stanął sam.