Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nakaz montowania w taksówkach kas fiskalnych jest zgodny z konstytucją. Został zapisany w ustawie - jak wymaga tego Konstytucja, a nie w rozporządzeniu - jak sugerowali posłowie.

Poza tym zdaniem sędziów bez kas trudno byłoby kontrolować przychody taksówkarzy. Wyrok Trybunału nie pozostawił więc taksówkarzom nawet cienia nadziei na to, że z ich życia znikną kasy fiskalne. Nie pozostawił, bo jak powiedziała sędzia Ewa Łętowska nakaz montowania kas w żaden sposób nie narusza prawa: Nie można go kwestionować w tym znaczeniu, że tego obowiązku nie będzie.

Co więcej Trybunał nie zgodził się z tym, że paragony z kas fiskalnych nie są do niczego potrzebne podróżnym. Zdaniem sędziów te wydruki to idealna podstawa do reklamacji.

Taksówkarze nie są zadowoleni i już zapowiedzieli, że sprawę skierują do Trybunału w Strasburgu.