Dokument o zawartości kilkunastu stron - to expose premiera Donalda Tuska. Każdy minister ma półtorej strony na opisanie planów swego resortu. Tylko minister finasów ma do dyspozycji większą więcej stron. Tomasz Skory ustalił, co Donald Tusk zlecił swoim podwładnym w rzędzie przed jutrzejszym expose. Treść sejmowego przemówienia premiera będzie tajemnicą do jutrzejszego przedpołudnia.

Tomasz Skory poznał wagę i techniki przygotowania expose