Bezpłatna dawka przeciwko meningokokom typu C, była podawana tylko dzieciom chodzącym do samorządowych placówek. Teraz wszystkie dzieci z rocznika 2001 zostaną zaszczepione. Nawet te nie chodzące do przedszkoli.

Rodzice lub opiekunowie dziecka powinni być zameldowani na pobyt stały lub tymczasowy na terenie Miasta Krakowa. Szczepienia są realizowane w jednym z czterech punktów szczepień zlokalizowanych w: Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika, szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego, Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu i Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Ostateczną decyzję, czy dziecko może zostać zaszczepione podejmuje lekarz, który zbada dziecko przed zabiegiem.

W przypadku nie zgłoszenia się dzieci zakwalifikowanych do szczepienia z przyczyn losowych, akcja będzie kontynuowana także w przyszłym roku.